Студентски Парламент на Факултетот за Информатички науки и Компјутерско инженерство

Повеќе за СП ФИНКИ

Што е СП ФИНКИ?

СП ФИНКИ е студентска организација, каде секој студент има можност да ги подобри личните вештини за комуникација, лидерство и организација, а притоа да се стекне со големо искуство.

Активности

Активностите на СП ФИНКИ траат преку целата година како најразлични настани, саеми за работа и пракса, работилници, предавања, семинари, натпревари во наука и спорт, организирани токму од студентите.

Членство

Членови на СП ФИНКИ се сите студенти на кои студираат на ФИНКИ. Сите оние што сакаат да помогнат на СП ФИНКИ и на себе си се добредојдени во СП ФИНКИ.

МОЈОТ ИЗБОР Е СПФИНКИ

Погледнете ги искуствата и придобивките на активните членови на СП ФИНКИ

Обединети студенти, заеднички права, гласот на студентите

Покрај обезбедување на услови за подобра комуникација и студирање на факултетот, студентите како млади интелектуалци треба да се залагаат и за усовршување, како на своето образование, така и на образовниот процес. СПФИНКИ е посредник и поддржувач на ваквите идеи и е тука да обезбеди договор со факулетот, а ако е можно и поддршка. Крајната дестинација на сето ова е распространување на ниво на секој студент за да ги дознаеме идеите и барањата на кои треба да излеземе во пресрет. Она што сакаме факултетот да го понуди е поквалитетно образование придружено со уште поквалитетна практична настава, па со таа цел во претстојниот период ќе воспоставиме контакт и можен договор со фирмите во Р.Македонија кои нудат (или побаруваат) пракса за секој студент, согласно законот за високо образование.

Изјави

На активните членови од СП ФИНКИ

Контактирајте не