Интро текст

FEATURES

What makes this single-page WordPress theme unique.

PARALLAX EFFECT

Create memorable pages with smooth parallax effects that everyone loves. Also, use our lightweight content slider offering you smooth and great-looking animations.

WOOCOMMERCE

Build a front page for your WooCommerce store in a matter of minutes. The neat and clean presentation will help your sales and make your store accessible to everyone.

CUSTOM CONTENT BLOCKS

Showcase your team, products, clients, about info, testimonials, latest posts from the blog, contact form, additional calls to action. Everything translation ready.

GO PRO FOR MORE FEATURES

Get new content blocks: pricing table, Google Maps, and more. Change the sections order, display each block exactly where you need it, customize the blocks with whatever colors you wish.

Обединети студенти, заеднички права, гласот на студентите

Покрај обезбедување на услови за подобра комуникација и студирање на факултетот, студентите како млади интелектуалци треба да се залагаат и за усовршување, како на своето образование, така и на образовниот процес. СПФИНКИ е посредник и поддржувач на ваквите идеи и е тука да обезбеди договор со факулетот, а ако е можно и поддршка. Крајната дестинација на сето ова е распространување на ниво на секој студент за да ги дознаеме идеите и барањата на кои треба да излеземе во пресрет. Она што сакаме факултетот да го понуди е поквалитетно образование придружено со уште поквалитетна практична настава, па со таа цел во претстојниот период ќе воспоставиме контакт и можен договор со фирмите во Р.Македонија кои нудат (или побаруваат) пракса за секој студент, согласно законот за високо образование.

Настани

Најнови настани на СПФИНКИ

Контактирајте не